Archive For The “Technologysv” Alla kategorier:

Vår Konstruktion

Vår Konstruktion

Vad är prefabricerade trähus?

Prefabricerade trähus är vanligtvis gjorda av trästommar. Komponenterna i huset genomgår en prefabriceringsprocess i en produktionsanläggning och förs till platsen för snabb montering. Denna typ av struktur är vanlig i USA, Europa, Australien och Asien.

Fördelar med prefabricerade trähus

Prefabricerade trähus har många fördelar:

Snabb och enkel konstruktion

Med prefabricerade trähus, tillverkas alla element i en fabrik och förs till platsen för snabb montering.

Möjlighet att anpassa befintlig design för att uppfylla kundens önskemål

Eftersom prefabricerade trähus produceras med hjälp av element, kan väggar, ram, tak och golv fortfarande anpassas enligt kundens begäran. Ytterligare sektioner kan inrymmas före montering. För betonghus, när grunden är lagd, är det mycket svårt att anpassa dem.

Energieffektiva

Prefabricerade trähus har bra isoleringsvärde, och tillverkarna av dessa typer av bostäder försäkrar att de kommer att vara perfekta för alla klimat. De håller kvar värme, vilket gör det varmare inne under en längre period, så det finns ingen anledning att använda uppvärmning kallare dagar. Under varma eller heta årstider håller trähus interiören sval. Därför finns det mindre behov av luftkonditionering. Dessa egenskaper hos trähus är mycket betydande för att minska energiförbrukningen.

Längre livslängd och oförändrat fastighetsvärde

Ett hus med en bra trästomme förväntas hålla upp till ett sekel, och samma sak gäller för prefabricerade trähus. Eftersom alla delar är byggda i en torr, fuktfri, kontrollerad miljö, förväntas de att hålla i många generationer. Detta är också en faktor i det oförändrade fastighetsvärdet för ett trähus, eftersom det är möjligt att bo i under en lång tid.

Vårt huvudsakliga mål är att erbjuda högkvalitativa, ekonomiska huspaket med kundorienterad service och priser med hjälp av moduler som producerats under kända varumärken. Vårt företag anser att hastigheten och kvaliteten på den service vi ger är mycket viktig.

 

1 Brädfodring

2 Trälister

3 Vindskyddsmembran

4 Vindbarriär gipsskiva

5 Mineralullsisolering

6 Trästomme

7 Polyetenfolie

8 Mineralullsisolering

9 Trästomme

10 OSB-skiva

11 Gipsskiva

12 Spånskiva

13 Mineralullsisolering

14 Trästomme

15 Polyetenfolie

16 Trälister

17 Gipsskiva

Basic House teknologi kontra Miljöfaktorer

Basic House främsta mål med att bygga prefabricerade träkonstruktioner är att skapa passivhus som garanterar trygghet och enkelt boende för våra kunder. Det är vårt ansvar att se till att alla våra hus och konstruktioner har förmågan att uthärda miljöfaktorer så att varje konstruktion vi bygger varar så länge som möjligt.

Därför, med skicklig planering och strikt genomförande, sammanfogar vi noggrant lager av material som på ett effektivt sätt säkerställer egenskaperna hos en bra träkonstruktion som listas nedan.

Hållbart

Vi använder trästommar i tillverkningen av huselement. Träkonstruktioner är förnybara och har förmågan att samexistera med naturen utan att utgöra något skadligt hot mot miljön. Eftersom trästommar lätt ersätts bevaras naturen och kommande generationer äventyras inte.

Energieffektivt

Alla material vi använder för att producera tak-, innertaks-, golv- och väggelement arbetar i harmoni för att minska energiförbrukningen. Trähus anpassar sig väl till olika väderförhållanden och har bättre isolering jämfört med stål och betong. Detta eliminerar behovet av att använda kylning eller uppvärmning.

Passivt brandskydd

Vi ser till att varje membran skyddas och är värmesäkert. Prefabricerade trähus använder teknik där värmeöverföringen minskas lager för lager för att förhindra brandskador.

Främja hälsosamt boende

Det har visat sig att människor som bor i trähus är friskare än de som bor i betonghem. Trähus har förmågan att reglera luft och filtrera den, vilket ger fräsch andningsbar luft och en kontrollerad temperatur inomhus.

Hur Basic House passivhus fungerar

Passivhus anses vara framtidens hus. De främjar energieffektiviteten och minskar påverkan på miljön. De har förmågan att försörja sig naturligt så att de endast kräver låg energiförbrukning. Detta är ett av de bästa sätten att rädda naturen. Ett passivhus kan motsvara antalet jordtimmar som världen observerar. Om ett passivhus kan göra en betydande förändring för att förbättra ekosystemet, hur mycket mer om de flesta människor utnyttjar möjligheten att skaffa passivhus (såsom prefabricerade trähus) åt sig själva?

Nu vet vi vad passivhus är. Men hur fungerar de egentligen?

Nedan är ett exempel på Basic House teknik för att skapa prefabricerade väggelement för alla våra standardutföranden. Alla membran eller skikt arbetar tillsammans för att bilda en stark och hållbar vägg, och samma sak gäller för taket, innertaket och golvet.

 

 

 

 

1 Gipsskiva

2 OSB-skiva

3 Mineralullsisolering

4 Trästomme

5 Polyetenfolie

6 Mineralullsisolering

7 Trästomme

8 Vindbarriär gipsskiva

9 Trälister

10 Vindskyddsmembran

11 Brädfodring

Illustrationen ovan visar alla de faktorer som kan påverka ett huselement och hur membranen arbetar tillsammans för att motstå värme och kyla.

 

Denna illustration visar den huvudsakliga funktionen hos spånskivan i att göra varje element starkt när den tillsätts som ett membran. Den blir systematiskt placerad mellan gipsskivor och mineralullsisolering för att förhindra ytterligare skador om en extern kraft anbringas på den. OSB-skivan absorberar kraft och kan uthärda stötar.

 

Med många års erfarenhet inom produktion och montering av prefabricerade trähus har Basic House teknik i den här branschen utvecklat högkvalitativa prefabricerade träbyggnader i hela Skandinavien. Vår exceptionella service representerar en hög grad av professionalism och kompetens bland våra medarbetare och betrodda partners.
Trä har en tendens att dra ihop sig eller expandera när det utsätts för fukt och förändrade väderförhållanden. Allt vårt virke och trä är ugnstorkat och hyvlat innan montering. Detta är viktigt för att garantera att allt trämaterial som används i produktionen av element har mindre rörelse när det exponeras utomhus under installationen.

Allt trämaterial packas ordentligt för att undvika exponering för fukt och andra miljöfaktorer och görs redo för produktionsprocessen. Endast virke av bra kvalitet används.

 

Bygg ett underbart liv med Basic House!
Låt oss veta vad du behöver och vi kommer gärna stå till tjänst!

Ytterväggar

Ytterväggar

Basic House levererar högkvalitativa ytterväggsystem och söker ständigt efter sätt att förbättra dem ytterligare för att uppnå optimal funktion när det gäller isolering, vattentäthet, ljudisolering, hållbarhet och styrka.

Ytterväggar måste vara starka och stabila, eftersom de ger skydd för huset som helhet. Alla material som används i produktionen av våra ytterväggelement kommer från betrodda partners och är garanterade att vara i högkvalitativt skick innan tillverkningen och under produktionen av elementen, transporten och installationen på plats.

 

 

 

 

1 Brädfodring
2 Trälister
3 Vindskyddsmembran
4 Vindbarriär gipsskiva
5 Mineralullsisolering
6 Trästomme
7 Polyetenfolie
8 Mineralullsisolering
9 Trästomme
10 OSB
11 Gipsskiva

 

             1 Gipsskiva
           2 OSB
           3 Mineralullsisolering
           4 Polyetenfolie
           5 Mineralullsisolering
           6 Trästomme
           7 Vindbarriär gipsskiva
           8 Vindskyddsmembran
           9 Trälister
          10 Brädfodring
            1 Gipsskiva
           2 OSB
           3 Mineralullsisolering
           4 Polyetenfolie
           5 Mineralullsisolering
           6 Trästomme
           7 Vindbarriär gipsskiva
           8 Vindskyddsmembran
           9 Trälister
           10 Trälister
           11 Aquapanel
          1 Gipsskiva
          2 OSB
          3 Mineralullsisolering
          4 Polyetenfolie
          5 Mineralullsisolering
          6 Trästomme
          7 Vindbarriär gipsskiva
          8 Vindskyddsmembran
          9 Trälister
          10 Trälister
          11 Andra fasadmaterial
 

 

Hur du kan se från våra illustrationer att fasader kan göras av olika material..

Material som används är:

Gipsskiva

Även känt som gips, har gipsskivor många underbara egenskaper som gör det till ett bra ytmaterial för tak och väggar. Det är ett av de mest använda materialen för att bygga prefabricerade trähus. Det är ofta ett substitut för bruk, eftersom det lätt kan installeras på tak och väggar.

PE-foile

Detta är en typ av byggfilm som huvudsakligen används för att vattentäta de yttre skikten av tak, innertak, golv och väggelement. Det är en av de viktigaste komponenterna i väggar och tak i ett prefabricerat trähus eftersom den skyddar resten av materialen från ånga, luft och jordgaser som kan tränga igenom dem. Den är appliceras vanligtvis efter att isoleringsmaterial installerats eller mellan dem. Den kommer att hålla lika länge som de andra materialen.

Mineralullsisolering

Mineralullsisoleringen är det största av alla elementen i ett prefabricerat trähus. Den spelar en stor roll i att hålla varje träkonstruktion i gott skick och håller under lång tid.

Bygg ett underbart liv med Basic House!
Låt oss veta vad du behöver och vi kommer gärna stå till tjänst!

Innerväggar

Innerväggar

Innerväggar fungerar som avdelare för att bilda sektioner inne i huset. De grundläggande materialen i produktionen av innerväggar beror på syftet med rummet de kommer att skapa.

Nedan finns de typer av innerväggar som vi använder. Basic House säkerställer att alla innerväggar motstår eld och värme, blockerar så mycket buller som möjligt från ett rum till ett annat och vattentätar rum som behöver vara torra alltid.

Innerväggar kan produceras i olika tjocklekar. Det beror på statiska beräkningar, projektkrav och kundens önskemål.

Wall_INT_f

 

 

 

 

 

           1 Gipsskiva
           2 OSB-skiva
           3 Trästomme
           4 Mineralullsisolering
           5 OSB-skiva
           6 Gipsskiva

 

 

I alla typer av parhus, radhus och flerbostadshus, kan väggarna mellan bostäder och lägenheter vara brandskyddade. OSB kan ändra läge på grund av statiska beräkningar.

Wall_FIRE_1f         1 Gipsskiva
         2 Gipsskiva
         3 Trästomme
         4 Mineralullsisolering
         5 OSB-skiva
         6 Luftavstånd
         7 OSB-skiva
         8 Trästomme
         9 Mineralullsisolering
         10 Gipsskiva
         11 Gipsskiva

Wall_FIRE_2f          1 Gipsskiva
          2 Gipsskiva
          3 Trästomme
          4 Mineralullsisolering
          5 Luftavstånd
          6 Trästomme
          7 Mineralullsisolering
          8 Gipsskiva
          9 Gipsskiva

Wall_FIRE_3f         1 Gipsskiva
         2 Gipsskiva
         3 OSB-skiva
         4 Trästomme
         5 Mineralullsisolering
         6 Luftavstånd
         7 Trästomme
         8 Mineralullsisolering
         9 OSB-skiva
         10 Gipsskiva
         11 Gipsskiva

 Bygg ett underbart liv med Basic House!

Låt oss veta vad du behöver och vi kommer gärna stå till tjänst!

Innertak

Innertak

Innertaks- och golvelement spelar en viktig roll i byggandet av prefabricerade trähus. Det är viktigt att tak är resistenta mot värme, eftersom de är föremål för frekvent värme från långa perioder av solljus under dagen. Innertak som fungerar som golv samtidigt måste vara stabila och kraftiga och kunna tåla tung belastning.

Basic House ser till att alla material som används vid tillverkning av dessa element är av högsta kvalitet för att uppnå optimalt stöd och funktion.

 

Ceiling_f

 

 

 

 

1 Spånskiva
2 Trästomme
3 Mineralullsisolering
4 Polyetenfolie
5 Trälister
6 Gipsskiva

I innertak, kan lim-laminerade eller metallbalkar användas. Storleken och modifikationer av balkarna väljs via statisk beräkning.

 

Balki_f

 

 

 

 

1 Lim-laminerad balk
2 Metallbalk

 

I alla typer av multi hus, kan innertak vara anti brand och med ljudisolering.

 

CeilingFire2f

 

 

 

1 Gipsskiva
2 Trälister
3 Polyetenfolie
4 Mineralullsisolering
5 Trästomme
6 Spånskiva
7 Ljudisolering
8 Förstärkt gipsskiva

Denna illustration visar en av de många möjliga innertaksvarianterna.

 

Bygg ett underbart liv med Basic House!
Låt oss veta vad du behöver och vi kommer gärna stå till tjänst!

Takkonstruktion i element

Takkonstruktion i element

Basic House producerar tak i element eller som takstolar. Alla de högkvalitativa material som vi använder i produktionen av taksystem är garanterat effektiva och miljövänliga. Vi använder standard 400 mm takisoleringsmineralull. Men vi tillämpar också en mängd olika storlekar beroende på kundens behov och den geografiska platsen där byggnaden kommer att uppföras. Vi använder följande storlekar: 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm och 600 mm

Roof_V2f

 

 

 

 

 

    1 Taktäckning
    2 Distansläkt
    3 Bituminösa lager
    4 OSB
    5 Trälister
    6 Tyvek Soft
    7 Taksparrar
    8 Mineralullsisolering
    9 Polyetenfolie
    10 Trälister
    11 Gipsskiva

 

Takkonstruktion i element kan användas för hus med enkel- eller dubbel-sluttande tak.

Material som används är:

Tyvek Soft – Detta har mikroöppningar som frigör fukt effektivt och fungerar som tätskikt och värmeisolering av taket.

Bituminösa lager – Detta ligger mellan OSB och distansläkten. Det skyddar också lagren under mot UV-strålningen och fungerar som tätskikt för taket.

 

Bygg ett underbart liv med Basic House! strong>
Låt oss veta vad du behöver och vi kommer gärna stå till tjänst!

Takkonstruktion som ramar

Takkonstruktion som ramar

Basic House producerar tak i element eller som takstolar. Alla de högkvalitativa material som vi använder i produktionen av taksystem är garanterat effektiva och miljövänliga. Vi använder standard 400 mm takisoleringsmineralull. Men vi tillämpar också en mängd olika storlekar beroende på kundens behov och den geografiska platsen där byggnaden kommer att uppföras. Vi använder följande storlekar: 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm och 600 mm

 

Fermy2f

 

 

 

 

 

1 Ytterbeklädnad
2 Distansläkt
3 Bituminösa lager
4 OSB
5 Distansläkt
6 Takstolar
7 Tyvek Soft
8 Mineralullsisolering
9 Polyetenfolie
10 Trälister
11 Gipsskiva

 

Skandinaviska hus använder vanligen träfackverk, som är en sammansättning av virke manipulerat att bygga takstolar som är fästa tillsammans med användning av fackverksplattor tillverkade av galvaniserat stål. Vi använder många storlekar för träfackverk, som genomgår en serie av stresstester i vår fabrik för att säkerställa styrka (speciellt vid hantering av snövikt under vintersäsongen).

 

Fermy_f

 

 

 

 

 

 

1 Takstolar för hus med dubbel-sluttande tak

2 Takstolar för hus med enkel-sluttande tak

Ett av många exempel på takstolarna.

 

Bygg ett underbart liv med Basic House!
Låt oss veta vad du behöver och vi kommer gärna stå till tjänst!

 

Go Top